LANGUAGE : TH | EN
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด

การใช้สเต็มเซลล์และยีนในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

อัพเดทเมื่อวันที่ : 23 January 2020
     มหาวิทยาลัยเซียะเหมินทำการวิจัยการฉีดสเต็มเซลล์จากไขกระดูกของผู้ป่วยเองในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (แต่การใช้
สเต็มเซลล์ที่เก็บจากกระแสโลหิต (peripheral blood stem cells: PBSC) จะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและน่าจะได้ผลการรักษาดีเช่นเดียวกัน)
นี่เป็นหนึ่งในรายงานบางฉบับของเอกสารทางการแพทย์ที่เริ่มจะ
มีการสำรวจผลการใช้สเต็มเซลล์ของตัวคุณเอง จุดเด่นของการศึกษา
ครั้งนี้คือ การใช้วิธีการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม นั่นคือ มีกลุ่ม
ที่รับการรักษาแบบมาตรฐานและกลุ่มที่รับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์
ซึ่งได้พบว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์มีผลดีกับผู้ป่วยอย่างชัดเจนและ
ไม่พบผลดีนั้นในกลุ่มควบคุมโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ(1) ทำการทดลองกับคนไข้กว่า 80 ราย และมีการใช้การรักษา
ด้วยออกซิเจนความดันสูงร่วมด้วย หลังจากการรักษานาน 12 เดือน
พบว่า จากตรวจหาค่า HbA1c (ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด) และ
ระดับซีเพพไทด์ (C-peptide คือ การวัดการผลิตอินซูลินของร่างกาย)
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับสเต็มเซลล์โดยที่ไม่พบว่า
การให้ออกซิเจนความดันสูงมีผลใดๆ ต่อการรักษา

 

       ผลการศึกษานี้ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมาก แต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าการรักษาแบบนี้ไม่ได้ทำให้หายขาดจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แต่มี
ส่วนช่วยอย่างมากในการต่อสู้กับโรคเบาหวานที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ป่วยทราบถึงประวัติทางพันธุกรรมและผลของยีนที่มีต่อ
ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานก็จะยิ่งมีประโยชน์ต่อการรักษาให้ได้ผลดีมากขึ้น
        นอกจากนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับว่ายีนตัวไหนทำให้เกิดแนวโน้ม
ในการเกิดโรคเบาหวานด้วย (2) อาจจะใช้การดูแลโภชนาการ
และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายประกอบใน
การรักษาด้วย เนื่องจากได้มีการพิสูจน์ชัดแล้วว่าทั้งโภชนาการ
และการออกกำลังกายมีผลต่อยีนแต่ละตัวอย่างแตกต่างกัน และ
มีผลที่ต่างกันต่อการลดการเกิดโรคเบาหวาน (3) เราสามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการรักษา
และการป้องกันโรค ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์
แต่ยังคงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการและการออกกำลัง
กาย โรคเบาหวานก็จะกลับมาอีก

       ดังนั้นจงเลือกอย่างชาญฉลาด สเต็มเซลล์ของตัวคุณเองและ
การรู้จักยีนของตัวเองสามารถช่วยให้คุณห่างไกลจากโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 และ/หรือ ช่วยในการรักษาโรคนี้ในอนาคต

 

1. วูและคณะ 2013
2. แฮริงตัน เจเอ็มและคณะ 2014
3. กรู๊ปและคณะ 2013

 


 

 

  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.