LANGUAGE : TH | EN
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด

แนวทางการรักษาแบบใหม่สำหรับภาวะขาดออกซิเจนในสมอง
ในระยะแรกคลอด

อัพเดทเมื่อวันที่ : 19 December 2018
ดร.มาเรีย เดล คอนซูโล แมนเชียอา เกอร์รา

สังกัดแผนกโลหิตวิทยา ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย "จบการศึกษามาจากที่เดียวกับ “ดร. โฮเซ่ อี. กอนซาเลส" ในเมือง
มอนเทอร์เรย์ เม็กซิโก

การค้นพบสเตมเซลล์ (SCs) นำมาซึ่งการปฏิรูปทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2493 สเตมเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือดได้ถูก
นำมาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยขึ้นมาใหม่ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างแรกของการรักษาด้วยสเตมเซลล์ที่ประสบ
ความสำเร็จ และยังคงถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน สำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเลือดและไขกระดูก เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว
และมัยอิโลมา (multiple myeloma)
   
เมื่อไม่นานมานี้ ชีววิทยาของสเตมเซลล์ได้พัฒนาการรักษาที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อนสำหรับโรคที่ยากต่อการรักษาในอดีต หนึ่งในกลุ่มที่สเตมเซลล์ได้
สร้างความหวังในการรักษา ได้แก่ ระบบประสาท ซึ่งการรักษาภาวะสมอง
บาดเจ็บด้วยสเตมเซลล์ ได้ถูกศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองเป็นเวลากว่า
หนึ่งทศวรรษ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาด้านการรักษา
ใหม่ๆ สำหรับโรคทางประสาทวิทยาที่หลากหลายในมนุษย์ ยังคงไม่เป็นที่
แน่ชัดว่าสเตมเซลล์ใช้กระบวนการใดในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างของระบบประสาท แต่อย่างไรก็ตาม การใช้
สเตมเซลล์ที่สร้างจากไขกระดูกของผู้ป่วยเอง ก็ไม่ต้องเผชิญกับข้อครหา
ด้านจริยธรรม การเมือง ชีววิทยาและกฎหมายเหมือนกับสเตมเซลล์จาก
เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน

การรักษาด้วยเซลล์สำหรับภาวะขาดออกซิเจนในสมองระยะแรกคลอด คือ
ตัวอย่างหนึ่งของการเพิ่มแนวทางในการรักษาโรคที่ยากต่อการรักษา
ในปัจจุบันการศึกษาทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ได้แสดงรายการการ
ทดสอบไว้ในเว็บไซต์ ClinicalTrials.gov ซึ่งการศึกษาจะทำได้เฉพาะกลุ่ม
เด็กที่ผู้ปกครองได้เลือกที่จะเก็บเลือดจากสายสะดือของเด็กเมื่อตอน
คลอดเท่านั้น การศึกษาทางการแพทย์เลขที่ NCT01019733 ของเราที่
แสดงไว้ในเว็บไซต์ ClinicalTrials.gov นั้นทำการศึกษาที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย เมืองมอนเทอร์เรย์ เม็กซิโก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราได้รักษา
เด็กที่ป่วยด้วยภาวะขาดออกซิเจนในสมองระยะแรกคลอดที่ไม่เคย
เก็บเลือดจากสายสะดือเอาไว้ โดยเราได้ใช้สเตมเซลล์ที่สร้างจาก
ไขกระดูกแทน
ผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการของเราได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง 4 วันติดต่อกัน เพื่อกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิต
สเตมเซลล์ และหลังจากนั้นก็จะดำเนินการเก็บสเตมเซลล์ สเตมเซลล์จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นในห้องปฏิบัติการ และนำไปฉีดให้กับ
ผู้ป่วยผ่านทางน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังในวันที่ 5 ของการรักษา ในการทดลองนี้ เราได้ควบคุมการกระบวนการจากห้อง
ปฏิบัติการไปจนถึงการรักษาให้ทีความเป็นไปได้ทั้งในทางการแพทย์และทางด้านเศรษฐกิจ ทีมงานของเราทำการประเมินผลผู้ป่วย
แต่ละรายอย่างละเอียด โดยเริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์เบื้องต้นไปจนถึงการประเมินขั้นสุดท้าย ผู้ป่วยที่มาพบเรามาจากหลายประเทศ
เช่น เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮอนดูรัส โคลัมเบีย และอิตาลี

อาการและการตอบสนองของผู้ป่วยในการศึกษาของเราจะถูกประเมิน
ตามกำหนดเวลาที่สม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรักษามี
ความปลอดภัย แม้ว่าจะเป็นการศึกษาในกลุ่มเล็กๆ ซึ่งมีผู้ป่วย
น้อยกว่า 20 คนได้รับการติดตามเป็นระยะเวลากว่า 36 เดือน เราก็ยัง
สามารถบรรลุเป้าหมายของเรา ซึ่งก็คือการแสดงให้เห็นว่าการรักษา
มีความปลอดภัย ความสำเร็จนี้ช่วยเปิดประตูสู่การศึกษาทางการแพทย์
ระยะที่ 2 ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาด้วย
สเตมเซลล์จากไขกระดูกของตัวผู้ป่วยเอง ถึงแม้ว่าการศึกษาใน
ระยะแรกพบว่าผลของการรักษาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เราไม่สามารถ
ให้ข้อมูลมากกว่านี้ได้ เพราะข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างการทบทวน
ก่อนการตีพิมพ์ เราหวังว่างานของเราจะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่
เด็กที่ป่วยด้วยภาวะขาดออกซิเจนในสมองระยะแรกคลอด

โดยสรุป ในขณะที่การแพทย์ด้านสเตมเซลล์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
การรักษาด้วยสเตมเซลล์ที่มีความเป็นไปได้อีกมากมายยังคงเป็นเพียง
ทฤษฎีหรือจำกัดความสำเร็จเฉพาะในสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังต้อง
ทำการศึกษาวิจัยอีกจำนวนมากในการขยายขอบเขตการวิจัยสเตมเซลล์
ก่อนที่จะมีการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสเตมเซลล์มาใช้เพื่อให้
ได้มาซึ่งศักยภาพสูงสุดด้านการรักษา ในขณะเดียวกัน เราเชื่อว่า
ผู้ป่วยภาวะขาดออกซิเจนในสมองระยะแรกคลอดสามารถรับการรักษา
ได้ด้วยสเตมเซลล์ที่สร้างจากไขกระดูกของตนเอง ในกรณีที่ไม่ได้เก็บ
สเตมเซลล์จากเลือดในสายสะดือเอาไว้

นี่เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับเด็กที่ป่วยด้วยภาวะขาดออกซิเจนในสมองระยะแรกคลอดที่ไม่ได้เก็บสเตมเซลล์จากเลือดใน
สายสะดือเอาไว้ ไทย สเตมไลฟ์ คือบริษัทแห่งแรกในโลก ที่รายงานเกี่ยวกับเด็กที่ป่วยด้วยภาวะขาดออกซิเจนในสมองระยะ
แรกคลอด 2 ราย ที่ใช้สเตมเซลล์จากเลือดในสายสะดือเพื่อรักษาอาการของโรค และไทย สเตมไลฟ์ ยังเป็นบริษัทแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่ให้บริการเก็บสเตมเซลล์จากเลือดตามที่การศึกษาวิจัยข้างต้นกล่าวไว้!


ที่มา: www.parentsguidecordblood.org
 

  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.