LANGUAGE : TH | EN
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด

4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน

อัพเดทเมื่อวันที่ : 19 December 2018
รู้สึกเบื่อโรงเรียนมั้ย?
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่บางครั้งเด็กๆ จะบ่นว่าโรงเรียนน่าเบื่อ โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่เด็กๆ พยายามจะบอกก็คือ พวกเขาไม่ชอบหัวข้อที่เรียน
หรือทักษะที่กำลังเรียนอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือไม่พวกเด็กๆ ก็ไม่อยากใช้เวลาอยู่ที่โต๊ะเรียนนานเกินไป สำหรับเด็กบางคน ความรู้สึก
เบื่อหน่ายโรงเรียนกลายเป็นเรื่องที่บ่นแล้วบ่นอีกอยู่ตลอด ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเครียดอย่างแท้จริง และสามารถนำไปสู่
พฤติกรรมหลบเลี่ยง หรือปฏิเสธการไปโรงเรียนได้

เพราะเหตุใดเด็กจึงเบื่อโรงเรียน?
ผู้ปกครองบางท่านด่วนสรุปว่าบุตรหลานของตนเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ จนทำให้งานที่ได้รับมอบหมายที่โรงเรียนเป็นอะไรที่ง่ายเกินไป
สำหรับบุตรหลาน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเบื่อโรงเรียน ผู้ปกครองอีกจำนวนหนึ่งก็สรุปเองว่าครูเป็นฝ่ายล้มเหลว และไม่สามารถ
นำเสนอสาระสำคัญด้วยวิธีการที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้

ข้อสันนิษฐานทั้งสองอย่างมีเหตุผล แต่ก็ไม่ใช่แค่สาเหตุนี้เท่านั้นที่ทำให้เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
 

เด็กๆ เบื่อโรงเรียนเพราะ:
1. ไม่รู้สึกท้าทาย

นักเรียนที่หัวดี ไม่ต้องการคำแนะนำสั่งสอนมากมายในการ
ทำความเข้าใจบทเรียนหรือในการปฏิบัติ หรือเป็นเด็กชั้น
หัวกะทิของห้อง พวกเขามักจะบ่นว่าเบื่อโรงเรียน แท้จริงแล้ว
สิ่งที่พวกเขาพยายามจะบอกท่านก็คือพวกเขาไม่รู้สึกว่างาน
ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนเป็นความรู้สึกท้าทาย

นักเรียนที่ไม่รู้สึกว่าท้าทายไม่ใช่เด็กที่มีพรสวรรค์เสมอไป
(เด็กที่มีพรสวรรค์จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว) แต่ปกติแล้ว
พวกเขาจะมีความสามารถและมีความฉลาดมาก เป็นเรื่อง
น่าประหลาดใจว่าเด็กกลุ่มนี้ มักจะไม่ได้แสดงความสามารถ
หรือความฉลาดที่มี ในความเป็นจริงแล้ว นักเรียนที่รู้สึกตัว
ว่าไม่ท้าทายมักทำงานไม่เป็นระเบียบ ไม่ขยันเรียน (แต่ยัง
มีผลการเรียนที่ดี) และมักจะทำงานที่ตนได้รับมอบหมาย
อย่างลวกๆ โดยไม่มีการแก้ไขหรือตรวจสอบซ้ำแต่อย่างใด
 
2. ได้รับแรงจูงใจต่ำเกินไป
นักเรียนที่รู้สึกว่าตนเองได้รับแรงจูงใจต่ำเกินไป ก็มักจะบ่นว่า
เบื่อโรงเรียน แต่ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขารู้จักสิ่งที่ครูจะสอนแล้ว
การบ่นของพวกเขาแตกต่างออกไป ที่บ่นว่า “โรงเรียนน่าเบื่อ”
มักมาพร้อมกับประโยคว่า “หนูก็เลยไม่อยากทำการบ้าน” หรือ
“หนูก็เลยไม่สนใจ”

เด็กที่รู้สึกว่าตนเองได้รับแรงจูงใจต่ำเกินไปไม่เหมือนกับเด็กที่
ขี้เกียจ ในบางกรณีการขาดแรงจูงใจมักเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ว่า
สิ่งที่พวกเด็กๆ กำลังเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเห็นว่ามีความสำคัญ
และกระบวนการเรียนรู้ไม่มีความหมายกับชีวิตของพวกเขา ในอีก
สถานการณ์หนึ่ง การขาดแรงจูงใจบ่งบอกถึงสัญญาณของปัญหา
ที่สำคัญและซ่อนอยู่ เช่น ภาวะซึมเศร้าในวัยเด็ก โรคสมาธิสั้น
หรือ ภาวะการเรียนบกพร่อง
 
3. ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
เด็กที่มีปัญหาด้านการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และหรือครูอาจ
รู้สึกเบื่อโรงเรียน เพราะพวกเขารู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยว
ถ้าบุตรหลานของท่านไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อนคนอื่นๆ ในชั้นเรียนได้ เขาอาจรู้สึกว่าไม่รู้จะหันไป
พึ่งใครเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมายที่โรงเรียน

และนั่นอาจทำให้เขาปลีกตัวออกมาซึ่งทำให้เขาแสดงออก
เหมือนกับว่าเขารู้สึกเบื่อ แท้จริงแล้ว สิ่งที่เขากำลังเผชิญ
ก็คือความต้องการการให้กำลังใจว่าเขาก็คือส่วนหนึ่งของ
เพื่อนๆ ในชั้นเรียน
 
4. มีทักษะต่ำเกินไป
ไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคนที่จะมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบ
ความสำเร็จในชั้นเรียน ไม่ว่าปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพราะ
บุตรหลานของท่านเรียนรู้ช้าเนื่องจากมีความบกพร่องด้านการ
เรียนรู้ หรือเพราะเขาไม่ได้รับการสอนด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
กับรูปแบบการเรียนรู้ของเขา ก็ล้วนแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอย่าง
แท้จริง

ประเด็นอยู่ที่การที่เด็กบอกว่าเขาเบื่อโรงเรียนเพราะเขาไม่รู้ว่า
จะท่องหนังสือเพื่อเตรียมสอบอย่างไร วางแผนสำหรับการทำ
รายงานระยะยาวอย่างไร หรือเขียนบทความอย่างไร สิ่งที่เขา
ต้องการจะสื่อจริงๆ ก็คือ “หนูไม่รู้ว่ามันทำยังไง หนูก็เลย
ไม่อยากทำ”
สาเหตุที่เด็กเบื่อโรงเรียนไม่ใช่สิ่งที่สามารถแยกออกจากกันโดยชัดเจน คุณอาจพบเด็กที่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความท้าทาย และ
ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่ายพอๆ กับพบเด็กที่เบื่อโรงเรียนเพียงเพราะขาดแรงจูงใจก็ได้ สิ่งสำคัญก็คือท่านต้องค้นหาว่า
สิ่งที่บุตรหลานของท่านต้องการจะบอกกับท่านจริงๆ คืออะไร เมื่อพวกเขาบ่นว่า “หนูเบื่อโรงเรียน” ก่อนที่ท่านจะด่วนสรุปเอง

ที่มา: http://childparenting.about.com/od/schoollearning/a/4-reasons-kids-are-bored-at-school.htm
 

  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.