LANGUAGE : TH | EN
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด

โรคอัลไซเมอร์

อัพเดทเมื่อวันที่ : 19 December 2018
โรคอัลไซเมอร์ (AD) คือ โรคความจำเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งยังไม่มีทางรักษาได้ และอาการของโรคจะแย่ลงไปเรื่อยๆ ตามระยะ
การพัฒนาของโรค และจะนำไปสู่การเสียชีวิตในท้ายที่สุด โรคนี้ได้รับการอธิบายครั้งแรกโดยจิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประสาทวิทยาชาวเยอรมันชื่อ อาลอยส์ อัลไซเมอร์ ในปีพ.ศ.2449 และได้ตั้งชื่อโรคตามชื่อของเขา โดยทั่วไปมักตรวจพบ
โรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไป แม้ว่าในบางครั้งจะตรวจพบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่มีอายุน้อยกว่านั้นมาก

ในปีพ.ศ.2549 มีจำนวนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ถึง 26.6 ล้านคนทั่วโลก และเป็นที่คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ.2593 อัตราผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
ทั่วโลกจะสูงถึง 1 ต่อ 85 คน เมื่อประชากรทุกประเทศทั่วโลก(รวมถึงประเทศไทย) มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ก็จะมีการตรวจพบผู้ป่วยโรคนี้
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ประชากรที่อายุเกิน 65 ปี มีจำนวนมากกว่าประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี!
 สาเหตุและระยะการลุกลามของโรคอัลไซเมอร์ยังไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก การวิจัยระบุว่าโรคนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างคล้ายคราบ
ในสมองที่เรียกว่าพลัคและแทงเกิล หรือที่เรียกกันว่าการสะสมของ
ตะกอนอมีลอยด์ ในปัจจุบัน การรักษาเพียงแค่ช่วยบรรเทาอาการ
ของโรคเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีการรักษาใดที่ช่วยหยุด หรือย่นระยะ
การลุกลามของโรค อย่างไรก็ตาม ถ้าเราสามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้
ล่วงหน้า และปฏิบัติตามทันทีที่ตรวจพบ เราก็จะสามารถลดโอกาส
ของการเกิดโรคได้!

การตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากปัจจัยด้านพันธุกรรม
สามารถช่วยท่านตรวจหาโอกาสสี่ยงต่อโรคของท่านเอง ปัจจัยเสี่ยง
ทางพันธุกรรมที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ยีนอัลลีล ε4 อะโพไลโป-
โปรตีน อี (APOE) ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ร้อยละ 40 ถึง 80 มียีน
APOEε4 อัลลีลอย่างน้อยหนึ่งตัว ยีน APOEε4 อัลลีล จะเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถึง 3 เท่าในกลุ่มผู้ที่มียีนนี้ 1 ข้าง และ
15 เท่าในกลุ่มที่มียีนนี้ทั้ง 2 ข้าง


 แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีวิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์ แต่ก็มี
วิธีหนึ่งที่ถูกตีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสามารถลดโอกาสการ
เกิดโรคได้อย่างมากถ้าท่านทราบล่วงหน้า และปฏิบัติตามทันที
เมื่อตรวจพบ การค้นคว้าวิจัยล่าสุดซึ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนมกราคม
2555 ในวารสารด้านประสาทวิทยาเปิดเผยว่า บุคคลที่มียีน
ของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเดินหรือวิ่งเหยาะๆ อย่างน้อย 30 นาที
สัปดาห์ละ 5 ครั้ง มีการสะสมของคราบพลัคเหมือนกันกับ
อาสาสมัครที่ไม่มียีน ε4 นั่นหมายความว่าผู้ที่มียีน APOE- ε4
สามารถลดความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อการพัฒนาของ
โรคอัลไซเมอร์ได้โดยการออกกำลังกาย!


เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ท่านจะยังนั่งแช่อยู่บนโซฟาอีกหรือ?


ขอข้อมูลอ้างอิงได้

 

  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.