LANGUAGE : TH | EN
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด

การใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์

อัพเดทเมื่อวันที่ : 19 December 2018
ส่วนใหญ่ของยาที่มีการใช้ในสตรีมีครรภ์ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนด้านความปลอดภัยในการใช้ยาในช่วงตั้งครรภ์ และยังขึ้นอยู่
กับปัจจัยมากมายหลายอย่าง ดังนั้น คุณจึงควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะ
ตั้งครรภ์
คุณควรปรึกษาแพทย์ หากกำลังตั้งครรภ์และได้ใช้ยาใดๆ แล้ว
ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีความคิดที่จะใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์ ตั้งแต่
ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ซื้อเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรต่างๆ ด้วย นอกจากนี้
สตรีมีครรภ์ไม่ควรหยุดหรือเริ่มต้นการใช้ยาต่างๆ เอง โดยไม่ปรึกษา
กับแพทย์ก่อน ผู้ที่วางแผนตั้งครรภ์ควรปรึกษาเกี่ยวกับความจำเป็น
ในการใช้ยากับแพทย์ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมี
การใช้ยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 

ยาชนิดใดบ้างที่เป็นเหตุให้ทารกเกิดความบกพร่อง
ตั้งแต่กำเนิดได้?


เราต่างทราบกันดีว่า การใช้ยาบางชนิดในระหว่างการตั้งครรภ์นั้น
สามารถทำให้ทารกเกิดความพิการร้ายแรงตั้งแต่กำเนิดได้ ตัวอย่าง
เช่น ยาทาลิโดไมด์ (thalidomide) (ที่รู้จักกันในชื่อทาลาไม
(Thalamid®) และยาไอโสเตรติโนอิน (isotretinoin) (ที่รู้จักกัน
ในชื่อแอคคิวเทน (Accutane®) ยาดังกล่าวนี้ เป็นยาที่ผู้หญิง
ทุกคนที่ตั้งครรภ์ หรืออาจจะตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยง นอกจากยา
บางชนิดที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นยาอันตรายหากใช้ระหว่างตั้งครรภ์
การประเมินความปลอดภัยของยาส่วนใหญ่ที่สตรีใช้ในระหว่าง
ตั้งครรภ์ก็เป็นไปได้ยาก ผลกระทบจากการใช้ยาขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น ใช้ยามากแค่ไหน ใช้ยาช่วงไหนของการตั้งครรภ์
สภาวะสุขภาพส่วนตัว และยาอื่นๆ ที่มีการนำมาใช้ร่วม
เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์

ผู้ตั้งครรภ์บางรายมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษาโรค เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก (การชัก) โรคความดันโลหิตสูง และโรคภาวะ
ซึมเศร้า ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาโรคเหล่านี้ ผู้ตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์อาจได้รับอันตรายได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการปรึกษา
จากแพทย์ เพื่อให้ทราบว่ายาตัวไหนที่มีความจำเป็นในระหว่างตั้งครรภ์ และมีแนวโน้มที่จะปลอดภัยมากที่สุดเมื่อนำมาใช้ สิ่งสำคัญที่
จะต้องพิจารณาคือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยากับเปรียบเทียบกับประโยชน์ของการใช้ยา

นอกจากนี้ บางครั้งผู้หญิงก็อาจมีการใช้ยาก่อนที่จะทราบว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น อาจทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบของยาเหล่านี้ต่อเด็กทารกในครรภ์ ดังนั้น สิ่งแรกที่ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือผู้ที่กำลังวางแผนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ควรทำ
ก็คือการพูดคุยและปรึกษากับแพทย์โดยตรง เพราะยาบางอย่างเป็นยาอันตรายเมื่อมีการนำมาใช้ในระหว่างการตั้งครรภ์ แต่ยาบางอย่าง
ก็ไม่เป็นอันตรายในการใช้
ที่มา: http://www.cdc.gov
 

  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.