LANGUAGE : TH | EN
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด

ทารกที่มารดาเป็นโรคเบาหวาน

อัพเดทเมื่อวันที่ : 19 December 2018

คือทารกที่เกิดจากแม่ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานซึ่งมีน้ำตาลในเลือดสูง
ตลอดการตั้งครรภ์ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ของผู้เป็นแม่ส่งผลให้ขนาดตัว
ของทารกใหญ่กว่าทารกทั่วไป รวมทั้งอวัยวะอื่นๆ เช่น ตับ ต่อมหมวกไต
และหัวใจโต  ทารกเหล่านี้อาจมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำช่วงระยะแรก
หลังคลอด (Hypoglycemia) เนื่องจากการเพิ่มของระดับอินซูลินในเลือด

การคลอดอาจยากเนื่องจากทารกตัวโตและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการ
บาดเจ็บของเส้นประสาท Brachial plexus แม่ที่ขาดการควบคุมเบาหวาน
ที่ดีมีโอกาสแท้งลูกหรือทารกตายในครรภ์ นอกจากนี้ มารดาที่เป็นเบาหวาน
ก่อนการตั้งครรภ์ ทารกอาจมีอาการผิดปกติ เช่น ผิวหนังเขียวคล้ำหรือ
เป็นจ้ำๆ หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว ภาวะตัวเหลืองหลังคลอด กินนมได้น้อย
ตัวอ่อนปวกเปียก ร้องเสียงค่อย หน้าบวม ตัวแดง ตัวสั่น หรือมือสั่นเมื่อ
แรกเกิด

ทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานทุกรายควรได้รับการตรวจกรอง
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำทันที ควรตรวจระดับแคลเซียมในเลือดและการ
ทำงานของหัวใจ (Echocardiogram) หากพบว่าทารกมีภาวะน้ำตาลใน
เลือดต่ำ จะต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องจนกว่าทารกจะ
ทานนมได้ปกติ ทารกที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำตลอดเวลาต้องรักษา
โดยการให้น้ำตาลกลูโคสและน้ำทางเส้นเลือดดำ ทารกน้อยรายต้องช่วย
หายใจ หรือใช้ยาเพื่อรักษาผลกระทบอื่นๆจากเบาหวาน

การควบคุมเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพและการตรวจพบเบาหวานตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งครรภ์ จะสามารถลดจำนวนและความรุนแรง
ของปัญหาทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวาน โดยทั่วไป อาการของทารกจะหายไปภายใน 2-3 สัปดาห์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
เหล่านี้ ผู้เป็นแม่ควรได้รับการดูแลตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ การเฝ้าสังเกตอาการทารกในชั่วโมงแรกๆหลังคลอดอาจป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากน้ำตาลในเลือดต่ำ การเฝ้าระวังรวมถึงการรักษาอย่างใกล้ชิดในช่วง 2-3 วันแรก อาจสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ที่เกิดจากบิริรูบินในเลือดสูง

อ้างอิง : Kimberly G. Lee, MD, MSc, IBCLC, Associate
Professor of Pediatrics, Division of Neonatology, Medical
University of South Carolina, Charleston, SC. Review
Provided by VeriMed Healthcare Network. Also reviewed
by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, A.D.A.M., Inc

 

 


  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.