LANGUAGE : TH | EN
- 10 วิธีโรแมนติกกับภรรยาในช่วงตั้งครรภ์
- 10 สูตรน้ำผลไม้สดและสมูทตี้ที่เด็กๆ จะต้องหลงรัก
- 10 กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
- 10 วิธีง่ายๆ ที่จะแสดงให้ลูกๆ รู้ว่าคุณรักพวกเขาทุกวัน
- 10 สุดยอดทักษะที่เด็กๆ เรียนรู้จากศิลปะ
ดูทั้งหมด

การตรวจกรองทารกแรกเกิด

อัพเดทเมื่อวันที่ : 19 December 2018
การตรวจกรองทารกแรกเกิดเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ โรคทางพันธุกรรมและโรคเมตาบอลิก
ในทารกแรกเกิด ทำให้สามารถป้องกันและรักษาโรคก่อนที่โรคจะแสดงอาการ ความผิดปกติเหล่านี้แม้พบได้น้อยมาก
แต่ก็สามารถรักษาได้หากตรวจพบเจอแต่เนิ่นๆ
   
ในสหรัฐอเมริกา แต่ละรัฐจะกำหนดมาตรการตรวจกรองใน
ทารกแรกเกิดของแต่ละรัฐเอง ทำให้โรคที่ทำการตรวจกรอง
ของแต่ละรัฐจะแตกต่างกัน รัฐส่วนใหญ่ในอเมริกาจะบังคับ
การตรวจกรองในทารกแรกเกิด 3 ถึง 8 การทดสอบ แต่บาง
หน่วยงาน เช่น March of Dimes และ the American
College of Medical Genetics แนะนำให้ทำการตรวจ
กรองมากกว่า 24 การทดสอบ

การตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิดประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
การตรวจเลือด โดยเจาะเลือด 2-3 หยดบริเวณส้นเท้าของทารก
โดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปส่งตรวจในห้อง
ปฏิบัติการทดสอบ จากการศึกษาพบว่าทารกที่แม่อุ้มอยู่แนบอก
หรือดูดนมแม่ขณะถูกเจาะเลือดจะรู้สึกเจ็บน้อยกว่า การห่อตัว
ทารกด้วยผ้าหรือให้ดูดจุกนมปลอมจุ่มน้ำตาลละลายน้ำจะช่วย
ลดความเจ็บปวด และการตรวจการได้ยิน โดยนำอุปกรณ์การ
ตรวจไปวางไว้ที่หูหรือศีรษะทารกขณะหลับ การตรวจการได้
ยินนี้จะได้รับการแนะนำให้ทำในทารกทุกคน ซึ่งสามารถทำ
ได้ในทารกแรกคลอด 24 ชั่วโมง ถึง 7 วัน โดยทั่วไปจะดำเนิน
การตรวจก่อนที่ทารกจะออกจากโรงพยาบาล

   
การตรวจกรองทารกแรกเกิดนี้ใช้เพื่อตรวจหาความผิดปกติ
ของทารกแรกเกิด อาทิ โรคกรดอะมิโนเมตาบอลิซึ่มผิดปกติ
Argininosuccinic aciduria (กรดอาร์จินิโนซัคซินิกในปัสสาวะสูง)
แอมโมเนียคั่งในเลือดจากโรค Citrullinemia, Homocystinuria
(ภาวะโฮโมซีสเทอีนสูงในปัสสาวะ) Phenylketonuria (ภาวะที่
ไม่สามารถย่อยกรดอะมิโนที่ชื่อฟีนิลอลานินไม่ได้จึงเกิดสารพิษ
ไปสะสมที่สมองทำให้เด็กสติปัญญาอ่อน) Tyrosinemia ประเภท 1
(ร่างกายไม่สามารถสร้างเอนไซม์ Fumarylacetoacetase (FAH))
การตรวจกรองทารกแรกเกิดไม่ไช่การวินิจฉัยโรค แต่เป็นเพียงการชี้ระบุว่าทารกคนไหนจำเป็นต้องได้รับการตรวจ
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคหรือไม่ หากการตรวจเพิ่มเติมระบุว่าทารกนั้นเป็นโรค จะสามารถเริ่มการรักษา
ที่เหมาะสมตรงกับโรคได้ทันทีก่อนอาการของโรคจะเริ่มปรากฏ


อ้างอิง
American College of Medical Genetics Newborn Screening Expert Group. Newborn screening: toward a uniform
screening panel and system--executive summary. Pediatrics. 2006 May;117(5 Pt 2):S296-307.

Morrow C et al. Reducing Neonatal Pain during Routine Heel Lance Procedures. MCN, The American Journal of
Maternal/Child Nursing, November/December 2010; (35)6:346 – 354.

Smith L. Updated AAP Guidelines on Newborn Screening and Therapy for Congenital Hypothyroidism. Am Fam
Physician . 2007; 76(3).

Levy PA. An overview of newborn screening. J Dev Behav Pediatr. 2010 Sep;31(7):622-31.
 

  • E-Newsletter
  • Copyright © 2008 THAIStemLife. All rights reserved.